Slut med at vente længe på byggetilladelse i København

Målet er nået: Hurtigere byggesagsbehandling i København. Sagsbehandlingstiden for at få en byggesag behandlet i gennemsnit overholder de nationale servicemål.